อทิตาคลินิก (Atita Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ. อาทิตยา เม่งศิริ

นพ. พิธิวัฒน์ ว่องไว

พญ. จำรูญศรี สุดกังวาล

Branch
ปิ่นเกล้า
Address
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ชั้น 2, แขวงบางบำหรุ 10700
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
อทิตาคลินิก (Atita Clinic)
 สาขา 
ปิ่นเกล้า
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
อทิตาคลินิก (Atita Clinic)
 สาขา 
ปิ่นเกล้า
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic