เบธเธอร์ มี คลินิก ชัญญา คลินิก (Better Me Clinic by Dr. Chanya)

Available Products
Sculptra

พญ.ชัญญา ลีฬหะสุวรรณ

Branch
ดินแดง
Address
1312-1318 ซ.อินทามระ 26 ถ.สุทธิสาร ดินแดง กทม. 10400
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เบธเธอร์ มี คลินิก ชัญญา คลินิก (Better Me Clinic by Dr. Chanya)
 สาขา 
ดินแดง
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เบธเธอร์ มี คลินิก ชัญญา คลินิก (Better Me Clinic by Dr. Chanya)
 สาขา 
ดินแดง
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic