เช็คอิน คลินิก (Check in clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
Address
9/99ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ห้องเลขที่222 ชั้น 2 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล เขตเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เช็คอิน คลินิก (Check in clinic)
 สาขา 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เช็คอิน คลินิก (Check in clinic)
 สาขา 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic