คอสมาแคร์ คลินิก (Cosmacare Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.สมมารถ อิทธิพรวณิชย์

Branch
นวลจันทร์
Address
456/6, 456/7 ถนน นวลจันทร์ ระหว่าง 48, 46 ซอย นวลจันทร์, นวลจันทร์, บึงกุ่ม, กรุงเทพ 10230
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
คอสมาแคร์ คลินิก (Cosmacare Clinic)
 สาขา 
นวลจันทร์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
คอสมาแคร์ คลินิก (Cosmacare Clinic)
 สาขา 
นวลจันทร์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic