ดีไอไอ คลินิก (Dii Aesthetic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
เซ็นทรัลเวิลด์
Address
ห้อง 501/1, 999/9 ถ.พระราม, แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน, กทม 10300
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดีไอไอ คลินิก (Dii Aesthetic)
 สาขา 
เซ็นทรัลเวิลด์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดีไอไอ คลินิก (Dii Aesthetic)
 สาขา 
เซ็นทรัลเวิลด์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic