ด็อกเตอร์เมฆ คลินิก (Doctormek Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.วัชพล ธนมิตรามณี

พญ.พิชญานิน สื่อมโนธรรม

พญ.ชัญญา บุญพาล้ำเลิศ

Branch
สุราษฎร์ธานี
Address
362/4 ซ.สุรีย์โชค ต.ตลาด เขตเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ด็อกเตอร์เมฆ คลินิก (Doctormek Clinic)
 สาขา 
สุราษฎร์ธานี
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ด็อกเตอร์เมฆ คลินิก (Doctormek Clinic)
 สาขา 
สุราษฎร์ธานี
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic