ไอสกาย (I Sky Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
หนองแขม
Address
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ไอสกาย (I Sky Clinic)
 สาขา 
หนองแขม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ไอสกาย (I Sky Clinic)
 สาขา 
หนองแขม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic