แอลบีซี คลินิก (LBC Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.วิชญาดา เดโชวิบูลย์

นพ.พุฒิธร ภัทระภาสุ

นพ.ปิติ บุญส่งเสริมสุข

นพ.ธนวินทร์ วนาสุขพันธ์

นพ.ธนดล จิรวารศิริกุล

นพ.ธีรพงศ์ รัตนตันติกุล

พญ.ปภาวรินท์ สมศิริวัฒนา

Branch
Address
9 อาคารภคินท์ ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กทม 10400
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แอลบีซี คลินิก (LBC Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
แอลบีซี คลินิก (LBC Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic