เมกะ คลินิก (MEGA CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.เกตุวดี เรืองฤทธิเดช

นพ.ฤทธิชัย เดชา

พญ.มนินทร รุจาจรัสวงศ์

พญ.ธีริศา พานิชพัฒนากิจ

พญ.สรญา จริยะวิทย์

พญ.สุชาดา สมศักดิ์

พญ.บุษรัตน์ น่านโพธิ์ศรี

พญ.ณัฐกฤตา ทองประเสริฐ

นพ.พีระพัฒน์ จึงวัฒนศิริกุล

Branch
ปากน้ำ
Address
BTS ศรีนครินทร์ ติดทางออก 4
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เมกะ คลินิก (MEGA CLINIC)
 สาขา 
ปากน้ำ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เมกะ คลินิก (MEGA CLINIC)
 สาขา 
ปากน้ำ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic