มนต์ชัย คลินิก (Monchai clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.มนต์ชัย ขุนทรง

นพ.ณัฐพล ต้นทอง

Branch
ถนนบุลำดวน
Address
999/7 หมู่ 1 ถนนบุลำดวน ตำบลอิสาณ เขตเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
มนต์ชัย คลินิก (Monchai clinic)
 สาขา 
ถนนบุลำดวน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
มนต์ชัย คลินิก (Monchai clinic)
 สาขา 
ถนนบุลำดวน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic