พีเคแอล คลินิก (PKL Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.นวรัตน์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

Branch
โครงการ พาร์ค 39
Address
ชั้น 2 โครงการ Parc 39 สุขุมวิท 39 (ซอย พร้อมศรี 1) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พีเคแอล คลินิก (PKL Clinic)
 สาขา 
โครงการ พาร์ค 39
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พีเคแอล คลินิก (PKL Clinic)
 สาขา 
โครงการ พาร์ค 39
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic