ทวีชัยคลินิก (Taweechai Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.ทวีชัย อริยพล

พญ.พิณัญญา พินิจกิจ

พญ.ศจิกา นครขวาง

Branch
ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์
Address
542, 542/1-2 ถ. เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ทวีชัยคลินิก (Taweechai Clinic)
 สาขา 
ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ทวีชัยคลินิก (Taweechai Clinic)
 สาขา 
ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic