เดอะ คลาส คลินิก (The Klass Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.วีระพล พฤกษานนทชัย

พญ.เทียนทอง เทียนบุญส่ง

นพ.ธนัตถ์​ ภาณุ​วรรณ​ากร

พญ.เก็จมุกฐ์ ไซพันธ์แก้ว

พญ.อภิชญา ตันนิรันดร

Branch
สุขุมวิท
Address
31 SAM-ED ชั้น3 ซ.สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะ คลาส คลินิก (The Klass Clinic)
 สาขา 
สุขุมวิท
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอะ คลาส คลินิก (The Klass Clinic)
 สาขา 
สุขุมวิท
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic