โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee International Hospital)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution

พญ.ทิพภาพร รงค์รุ่งเรือง

พญ.วิสุทธิพา คุณณะรักษ์ไทย

นพ.ไพฑูรย์ กุลตระวุฒิ

พญ.ธนิยา ก่อวนิช

พญ.ณิชชา เทพมงคล

พญ.อภัสสร์ฑริกา สี่ศิลปชัย

พญ.กัญญา เตชะโชควิวัฒน์

พญ.ขวัญกมล วุฒิเศรษฐไพบูลย์

Branch
Address
454 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee International Hospital)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee International Hospital)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic