พญ. ฉัตรษร ลิขิตอิศรา

Position
Trainer
Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ Tongji Medical College lสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • วุฒิบัตร American Board of Anti- Aging and Regenerative (ABAARM), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา
  • American Board in Nutritional Wellness, USA
Clinic/Hospital

Mudan Pavilion Wellness Center

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.