นพ. พิชัย แซ่ลิ้ม

Position
Trainer
Education
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Master of Science in Dermatology ปริญญาโท ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Clinic/Hospital

Clinicare

Trainer Activity

No upcoming trainer activities.